American Language Schools

Американски Езикови Училища


American Language Schools  разполага с екип от квалифицирани професионалисти Логопеди, Психолози и Педагози

 

Работим с възрастни и деца от шест месечна възраст. Ранното определяне на проблема помага за бързи и по-добри резултати при терапия.

 


ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

-  ПСИХОЛОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ и терапия насочена към изясняване на проблемни състояния и поведение  Терапията се състои в откриване на причините и механизмите довели до състояние и разработване на стратегии за позитивна промяна. Крайната цел е преодоляване на проблема и постигане на лична и социална хармония.

 

- Семейно консултиране индивидуално, на двойки, на партньори, на родители и на деца със специфични проблеми и потребности. Консултации при загуба, хронични заболявания и зависимости. Превенция и терапия на юноши и възрастни при зависимости, фобии, хранителни и други разтройства, различни видове обсесивни и компулсивни разройства и асоциално поведение.

 

 -  ЛОГОПЕДИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ за деца и възрастни рехабилитация на слуха и говора, развитие на устната реч и уменията за общуване,  развиване на слухово внимание, развитие на комуникативните умения, диагностика на разбираемостта на речта и състоянието на слуховото възприятие. Овладяване изкуството на реториката и преодоляване на вътрешните задръжки в общуването с другите.

 

 

Индивидуален подход и програма на работа за всеки, изцяло съобразени с неговите нужди, потребности и особености.

Еденични посещения:

Първата консултация е безплатна – 40 мин.

Диагностика / Определяне на проблема – 40 мин. / 20 лв.

Индивидуална рехабилитация / Индивидуална терапия – 40 мин. / 20 лв.

 

Абонаментни посещения:

10  посещения по 40 мин. / 180 лв.

 

 

 

 

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!