American Language Schools

Американски Езикови Училища


ЗА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ

American Language Schools, Ви предлагаме консултации с квалифицирани Логопеди и Психолози  за определяне на училищната готовност в предучилищна възраст и за определяне и преодоляване на обучителни трудности в ранна детска възраст. Преподаватели ни изготвят подходящ образователен план за Всяко дете с цел подготовка и помдпомагане на учебната дейност в училище, развитие на таланти и усвояване на умения извън учебната програма на масовите училища, овладяване на чужди езици.

АНГЛИЙСКА ЗАНИМАЛНЯ ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА ДО ПЕТИ КЛАС   American Language Schools започва новата 2014/2015 учебна година с езикова занималня за деца от 5-12 години с интензивно изучаване на английски език и обучения по природни науки и приложни изкуства. Професионалните ни педагози, ще се погрижат под формата на игри и развлекателни занимания децата Ви да усвояват лесно не само задължителния учебен материал от училище, но и разнообразни умения за общуване, самостоятелност, лидерство, справяне с проблемни и бедствени ситуации, взимане на решения и поемане на отговорности. Децата ще бъдат обучавани в природосъобразен и здравословен начин на живот и хранене, опазване на околната среда, етика и естетика на поведението.

АНГЛИЙСКА ЗАНИМАЛНЯ

Поради ангажименти  родителите не винаги имат възможност за работа и съвместна подготовка на уроците за утрешния ден със своите малки ученици. За родителите на деца от 5 до 12 годишна възраст American Language Schools предлага занималня  (целодневна от 8:30 до 18:00 или полудневна от 8:30 до 13:00 или от 12:30 до 18:00)  от 1 септември с всекидневна програма, включваща :

- Занимания по български език, четене и забавна математика (както и подготовка по учебните предмети и проверка на домашните работи)

- Чуждоезиково обучение (задължително се говори на английски език, обучение в четене и писане на английски език с възможност за допълнителен език немски, френски или испански)

- Арт занимания и развиване на възприятията и естетиката

- Музикални и спортни занимания, забавни и развлекателни игри (гимнастика и йога за деца, методи за релаксиране след учене и по-лесно запомняне)

- Участие в конкурси и състезания (мотивиране, конкурентен дух, поставяне и постигане на цели)

- Организирани разходки, излети, пикници, посещение на забележителности, музеи, атракции и културни мероприятия (опознаване на оклоната среда, историята, обучение в природосъобразен, екологичен и здравословен начин на живот и хранене)- Компетентни и отговорни възпитатели с педагогическо образование и опит.

Допълнителни възможности:

- Пролетна езикова ваканция и лятна занималня

- Прием на деца нуждаещи се от логопедична и психологическа рехабилитация

- Работа с логопед (подобряване на речта и комуникацията, и успешното справяне с учебния материал)

- Посещение и работа с психолог (за деца с аутизъм, хиперактивност, социални и поведенчески затруднения)

Цени:

Полудневно за един месец – 199.88 лв.

Полудневно  за 1 седмица – 49.88 лв.

Полудневно за 1 ден – 14.88 лв.

Целодневно за един месец  – 299.88 лв.

Целодневно за 1 седмица – 99.88 лв.

Целодневно за 1 ден – 19.88 лв.

Цената не включва таксите за логопедична и психологическа рехабилитации,  и таксите за посещение на обекти и мероприятия.

Местата в занималнята на American Language Schools са ограничени!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

American language schools предлагаме дългосрочни и краткосрочни програми за изучаване на английски език за деца с издаване на сертификат за всяко ниво по Европейската езикова рамка. През летните месеци организираме интензивни езикови курсове за деца в страната и чужбина, които се водят от високо квалифицирани американски преподаватели.

Чрез нашите курсове Вашите деца имат уникалната възможност да общуват със свободно говорещи езика американски преподаватели, като 5 пъти по-бързо развият комуникативните си умения по английски език в сръвнение с традиционните методи на обучение. Ние използваме най-съвременните методи на преподаване и разнообразие от средства, за да подпомогнем обучението на Вашето дете.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ?

-       Преподаватели, притежаващи необходимия опит и квалификация за високо качество на обучение

-       Съвременни и разнообразни методи на обучение с  Безплатни учебници

-       Малки групи, целогодишно или интезивно обучение с доказано восоки резултати

-      Сетификати съобразени с Общоевропейската езикова рамка (CEF)

Ние отдаваме голямо значение на комуникативните умения, затова в нашите класни стаи се говори предимно на английски език.  За да има бърз напредък, трябва да се използва английския език както в часовете, така и извън тях, затова се дава разнообразна домашна работа, която е важна част от цялостното обучение.

Форми на обучение:

Индивидуално обучение, по Английски език, по Френски език, по Математика, по Български език и Литература за ученици на преференциални цени за 20 уч.часа - 170 лева.

Провежда се в удобно за ученика време и е  предназначено за деца, които желаят интензивно да изучават езика или имат пропуски и трудности в училище. С индивидуалното обчение се постигат най-бързи и ефективни резултати!

Групово обучение

Подходящо е за деца и ученици, които имат възможност да посещават курс във фиксирани дни и часове. Определените часове за покриване на дадено ниво са различни в зависимост от големината на групата, системата на обучение и спецификата на езика. Обучението включва входящ тест за определяне на нивото, ако е необходимо, няколко междинни теста по време на курса и един финален тест, след който се издава сертификат съобразен с Общоевропейската езикова рамка.

Интензивни разговорни курсове и лагери

Интензивните разговорни курсове по английски на American Language Schools са разработени, така че да помогнат  за развитието на комуникационни умения за общуване в реални ситуации. Предлагаме на Вашето внимание езикови курсове и лагери с фокосироно внимание върху развитието на речта и комуникативните умения, с бързо обогатяване на речниковия запас в ежедневни и специализирани ситуации. Тези курсове водени от свободно говорещи езика американски преподаватели ще развият уменията за говорене, писане, слушане и четене и ще помогнат в подготовката  и по-доброто предсавяне на изпитите от Cambridge University (FCE, CAE,CPE), TOEFL


        На всички, успешно преминали курса на обучение се издава сертификат, който удостоверява успешното завършване на съответното ниво по Общоевропейската езикова рамка.

      Какво е Вашето ниво? Проверете сами на нашата страница КОЕ НИВО СЪМ


Условия и срокове за записване:

Индивидуално обучение:

1. Записването за учебен час става поне една седмица предварително, като цената на един учебен час е 10 лв.

2. При записване и заплащане на пакет от 20 учебни часа цената е само 170 лв.

3. Индивидуален урок с native speaker и разговорните уроци са по 30 лева за учебен час.

Групово обучение:

1.Записването в курс става поне една седмица преди началната дата на курса, като се заплаща 50% от размера на таксата, която включва учебните материяли.

2. Курсовете са целогодишни за съответната учебна година или интензивни, моля свържете се с нас за повече информация във връзка с текущите ни курсове и промоции за деца и ученици.

Интензивни разговорни курсове и лагери:

Моля, свържете се с нас, за да ви представим уникалните ни оферти за предстоящите разговорни лагери и обучения.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!