American Language Schools

Американски Езикови Училища


ПРЕВОД           от 5 лв./стр.

    РЕДАКЦИЯ 

        КОРЕКЦИЯ

АНГЛИЙСКИ и ВСЕКИ ДРУГ ЕЗИК

Вашите преводи и текстове могат да правят добро впечатление написани на Английски или друг чужд език, дори това да не е майчиния Ви език.

Текстове, които се публикуват или четат от различни целеви групи (доклади, статии, реклами, автобиографии, мотивационни писма, официална кореспонденция и други важни  документи) е добре да звучат ясно, разбираемо и да са граматически и стилистически вярно конструирани.

Защо е необходимо да правим корекция/редакция на текстовете си ?

  • Правилно конструирания текст показва уважение и отговорност към бизнеса и партньорите Ви.
  • Точността в детайлите говори за точност във всяко отношение.
  • Правилно написаният текст предава идеята коректно и внушава вложения в него смисъл подсъзнателно.
  • Грамотността и граматическата точност на текста ще я забележат малко хора, но липсата на такава прави лошо впечатление и ще се забележи от всеки.

Ние Ви предлагаме като отделна от превода и уникална езикова услуга - корекция и редакция на Ваши текстове, извършена експедитивно от специалисти, които работят на родния си Английкси език или друг език. За извършване на тази услуга е необходимо да ни предоставите текста на съответния език, заедно с Вашите изисквания към него, които да съобразим с интернационалните стандарти и практика.

Коригирането на текст е поправка на правописни, граматически, пунктуационни, фактологични и печатни грешки, докато редакцията изисква допълнителна специализирана езикова и стилова обработка на текст. Редактирането на текст предполага не само перфектно познаване на езика, но и допълнителни лингвистични и тясноспециализирани умения. Предлаганата от нас услуга е комплексна и освен коригиране на текста, получавате редактиране на граматическото и стилистичното оформление на текста.

Специалистите ни работят на конкурентни цени, като при формирането им се взема предвид високоинтелектуалната специфика на текста и конкретните изисквания на клиента. Цените варират от 5 до 20 лева на стандартна страница от 300-350 думи / 1800 знака, в зависимост от обема и сложността на текста, използваната терминология и поставените срокове за изпълнение.

За повече информация и детайли, моля да се свържете с нас  и с удоволствие ще Ви помогнем с превод, корекция и редакция на Вашите текстове.

Make entry:
Name :
Email:
Homepage :
Security code:
  ( please enter in the field )
Postings:
Smileys: ::) :) ;) :D ?:( :( :o :8 :P :[ :X :* :-/
BB-Code: bolditalicunderlined
privacy policy Guestbook
Each entry of an entry or comment in the guestbook stores relevant data such as actions taken, (if possible) the member name, date / time and IP address. This is for safety. If your text violates applicable law, Beepworld must have a legal right to trace the identity of the person posting it. Your consent is given by clicking on the checkbox and submitting the form.
NOTE: Your new posting will not be published before approved by the guest book owner.

No entries available!
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!